Propojeni do katalogu NK ČR

Kódy pro polí pro vyhledávání

 • wrd - slova ze všech popisných údaju (název, autoři, rok vyd., nakladatel, edice, klíčová slova atd.)
 • wtl - slova z názvových údajů (název, název části, edice, originál atd.)
 • wau - slova z údajů o autorech
 • wpb - slova z údajů o nakladateli
 • wpp - slova z údajů o místě vydání
 • wyr - rok vydání
 • wkw - předmět (klíčová slova)
 • sbn - ISBN/ISMN
 • ssn - ISSN
 • icz - identifikační číslo záznamu
 • cnb - číslo ČNB
 • sg - signatura

Jedná se o kódy formulářů, tak jak by je bylo možné vybrat na webových stránkách.

Odpověď

Server vrátí odpověď, kde je uveden počet nalezených záznamů a kód množiny výsledků. Následně je možné stáhnout jeden nebo více vyhledaných záznamů v XML (formát OAI-XML)

http://aleph.nkp.cz/X?op=present&set_number=<kód množiny výsledků>&set_entry=1
https://aleph.nkp.cz/X?op=present&set_number=39EUFDPANCBL5134N9UPNMPHFDEXPR2LR32GMP99R85TACTN5U

resp.:

http://aleph.nkp.cz/X?op=present&set_number=<kód množiny výsledků>&set_entry=5,6,11

resp.:

http://aleph.nkp.cz/X?op=present&set_number=<kód množiny výsledků>&set_entry=1-25
http://aleph.nkp.cz/X?op=present&set_number=077285&set_entry=1-25

Průběh celé session

Dotaz na knihy vydavatele:

Což vrátí:

<find>
<set_number>016513</set_number>
<no_records>000004998</no_records>
<no_entries>000002500</no_entries>
<session-id>9A5HGMD6SMHBBX6NFDGTS6JD1GNK9JUFGQENM28Y6EDTL4RABD</session-id>
</find>

Nyní získáme kódy dokumentů (přes url http://aleph.nkp.cz/X?op=present&set_number=016513&set_entry=1-100 anebo ve formatu marcxml http://aleph.nkp.cz/X?op=ill_get_set&set_number=016513&start_point=1&no_docs=500)

Použiji url http://aleph.nkp.cz/X?op=ill_get_set&set_number=016513&start_point=1&no_docs=2

<ill-get-set>
<doc-number>002475050</doc-number>
<doc-number>002468257</doc-number>
<no-docs>000000002</no-docs>
<set-library>NKC01</set-library>
<session-id>F3A9P757D16J84CULSGBTYSMDMYUXDDGDD8R6EEJIJIK9YDV4H</session-id>
</ill-get-set>

Povšimněte si položek <doc-number>. Čísla z nich je možné nyní využít pro stažení samotných záznamů.

Stažení záznamů (formát MARCXML)

Funkce ill_get_set a ill_get_doc. Stažení záznamů (po jednom) – např.:

Stažení záznamů (formát MAR OAI)

Stažení záznamu podle systém. čísla (funkce find_doc):

nebo:

Funkce publish_avail

Zjištění aktuální dostupnosti jednotek k danému záznamu (může být zadáno až 10 systém. čísel oddělených čárkami)

Nastavení v tab_expand

X-AVAIL  expand_doc_bib_avail      AVA=DG,ZL,ND,RD
X-AVAIL  expand_doc_del_fields     100##,245##,250##,260##,300##,AVA##

Standardně, je-li vyplněn status zprac. Jednotky, je jednotka nedostupná. To je možné změnit přidáním parametru AVA=…, kde se uvedou všechny statusy, které dostupnost neblokují.